در این وضعیت شما می آموزید که چگونه همچون کوه، مستحکم و سربرافراشته بایستید. کلمه تادا در سانسکریت به معنای «کوه» است. اغلبِ افراد توازن کاملی بر روی هر دو پای خود ندارند؛ در نتیجه، تقارنِ مناسب در بدن آنها ایجاد نمی شود. تاد آسانا به شما هنر صحیح ایستادن را می آموزد و آگاهی شما را نسبت به بدنتان افزایش می دهد. تاد آسانا زیر بنا و اساس آساناهای دیگر است. انجام این تمرین به افزایش حس ثبات، قدرت، سکون و استقرار کمک می کند.

رسانه

یوگانیدرا دریافت عمیق قدرت درمان و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی

شاید به ظاهر متناقض باشد که یوگا با سابقه چند هزار ساله...

ساعات کاری:

  • شنبه -چهارشنبه: 8:00 صبح- 20:00 بعدازظهر
  • پنج شنبه: 8:00 صبح- 17:00 بعدازظهر
02633407886/ 02633407880

نماد اعتماد درگاه پرداخت

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

رزرو یک جلسه کلاس رایگان

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.

آدرس ما روی نقشه

Top