چاپ کردن این صفحه

یوگا و تغذیه (بخش اول )

  • Update: 10/11/1395

یوگا و آیورودا یک مدل کارآمد،جامع و یکپارچه هستند که به همه جنبه های سلامتی و رفاه یعنی هم حفظ سلامتی و هم برطرف کردن بیماریها توجه نشان می دهند.

بر این اساس می توان توضیح داد که چگونه شش عامل رژیم غذایی، محیط، سبک زندگی، تمرینات آسانا، تکنیک های تنفسی پرانایاما و تکنیک های ذهنی می توانند برای بازگرداندن تعادل به جسم و ذهن مورد استفاده قرار گیرند.

یوگا و تغذیه

یوگا و آیورودا: بدن و ذهن

یوگا اصولا با مدیریت ذهن ما ارتباط دارد و توصیف می کند که چگونه می توانیم وضوح و تعادل ذهنی مان را افزایش دهیم. اساس دیدگاه یوگا، بر پایه مدل سه گونا (سه نیروی اولیه خلقت که شامل ساتوا، راجاس و تاماس می شوند)بنیان گذاشته شده است.

آیورودا اساسا در ارتباط با چگونگی حفظ و احیاء تعادل در کیفیات و عملکردهای بدن ماست وبه همین دلیل مدل عناصر پنجگانه و طبایع سه گانه را به کار می گیرد. آیورودا توضیح می دهد بر اساس این مدل چگونه غذا و محیط بر کیفیات و عملکردهای بدن ما مثا سلامتی یا بیماری تأثیر می گذارد.

گرچه یوگا تأثیر غذا و محیط بر بدن و ذهن را با جزئیات شرح نمی دهد اما بر اساس همان مدلی که آیورودا بکار می گیرد رهنمودهایی برای رژیم غذایی و سبک زندگی سالم پیشنهاد می کند.

مشابها علاوه بر اینکه آیورودا بر درمان تمرکز می کند با استفاده از مدل سه گونا (سه نیروی اولیه خلقت )که یوگا استفاده می کند به درمان اختلالات روانشناختی می پردازد.

دیدگاه ارائه شده در این مجموعه مقالات بر اساس دانشی است که در متون قدیمی یوگا به خصوص یوگا سوترای پاتانجالی(کتابی از پاتانجالی در خصوص اصول یوگا) و کاراکا سامیتا(یکی ازمتون بسیار قدیمی درزمینه طب آیورودا)  آمده است.

 

کتاب یوگا درمانی

نویسندگان: الف. جی موهان و ایندرا موهان

خواندن 7309 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 18 شهریور 1396 21:34