جدول زمانبندی کلاسها

 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسطه
 • فرزانه برایم زاده
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا و بارداری
 • ویدا مسعودی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • حورا زمانی
 • 16:30 - 18:00
 • یوگا آسانا قدرتی
 • شوکا کارآموز
 • 18:45 - 20:15
 • یوگا برای هنرجویان سطح متوسط
 • پانته آ معجمی
 • 18:45 - 20:15
 • یوگا برای هنرجویان جدید 
 • سرور اسد زاده
 
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • افسانه تقوی
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان سطح متوسط
 • ویدا مسعودی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا و حرکات اصلاحی
 • ویدا مسعودی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • رویا الیاسی
 • 14:30 - 16:00
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • فرزانه نظام آبادی
 • 16:30- 18:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • فرزانه برایم زاده
 • 19:30- 21:00
 • یوگا آقایان برای هنرجویان متوسط
 • نادر فرهوش
 
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان سطح متوسط به بالا
 • پانته آ معجمی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • افسانه تقوی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا و بارداری
 • ویدا مسعودی
 • 14:30 - 16:00
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • مهتاب رضایی
 • 16:30 - 18:00
 • یوگا آسانا( قدرتی )
 • صوفیه فیروز
 • 18:45- 20:15
 • یوگا برای هنرجویان سطح متوسط
 • مونا حاج نصرالله + منیژه منصوری
 • 18:45- 20:15
 • یوگا برای هنرجویان سطح متوسط به بالا
 • پانته آ معجمی 
 
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • افسانه تقوی
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • مونا محمدی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • رویا الیاسی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا و حرکات اصلاحی
 • ویدا مسعودی
 • 14:30 - 16:00
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • نازنین برقعی
 • 16:30 - 18:00
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • فرزانه برایم زاده
 • 19:00 - 20:30
 • آشتانگا یوگا
 • نغمه داوری
 • 19:00 - 20:30
 • یوگا آقایان برای هنرجویان جدید
 • نادر فرهوش
 • 20:45 - 22:15
 • یوگا پیشرفته آقایان
 • نادر فرهوش
 
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای سطح متوسط به بالا
 • پانته آ معجمی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • افسانه تقوی
 • 11:00 - 12:30
 • یوگا و حرکات اصلاحی
 • ویدا مسعودی
 • 14:30 - 16:00
 • یوگا برای هنرجویان جدید
 • مهتاب رضایی
 • 16:30 - 18:00
 • یوگا قدرتی
 • شوکا کارآموز
 • 18:45- 20:15
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • مونا حاج نصرالله + منیژه منصوری
 • 18:45- 20:15
 • یوگا و بارداری
 • ویدا مسعودی
 • 18:45- 20:15
 • یوگا برای هنرجویان مقدماتی
 • سرور اسدزاده
 
 • 9:00 - 10:30
 • یوگا برای هنرجویان متوسط
 • رویا الیاسی
 • 11:00 - 12:00
 • یوگا کودکان 3 تا 6 سال
 • مونا حاج نصرالله+مونا محمدی
 • 11:00 - 13:00
 • یوگا نوجوانان دختر 12 تا 16 سال
 • سرور اسد زاده
 • 12:00 - 13:00
 • یوگا کودکان 7 تا 11 سال
 • مونا حاج نصرالله+مونا محمدی
 • 14:30 - 16:00
 • یوگا نوجوانان پسر12 تا 19سال
 • امیررضا محمودی
 

ساعات کاری:

 • شنبه -چهارشنبه: 8:00 صبح- 20:00 بعدازظهر
 • پنج شنبه: 8:00 صبح- 17:00 بعدازظهر
02633407886/ 02633407880

نماد اعتماد درگاه پرداخت

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

رزرو یک جلسه کلاس رایگان

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.

آدرس ما روی نقشه

Top